بزرگداشت زند‌ه‌یاد ندایی برگزار می‌شود/ بررسی سینمای دهه شصت