نامزد جمهوریخواه انتخابات ۲۰۱۶: نحوه رفتار اوباما با اسرائیل شرم‌آور است