تصویر: لباس گل‌شیفته فراهانی روی فرش قرمز جشنواره کن امسال