تجلیل از ۱۹ بانوی فعال قرآنی / اعلام بیعت با بانوان یمنی