تلویزیون در پخش آنونس فیلم‌ها همکاری کند/ سوءاستفاده ماهواره‌ها