ایران ۴ میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس هزینه کرد