ورمزیار: مربی خارجی بهترین گزینه برای استقلال خواهد بود/منصوریان یک فصل دیگر تحمل کند