نقش ایران و لبنان در از بین بردن جریان‌های تکفیری منطقه تأثیرگذار است