تمرکز در بازی فینال همه چیز را حل می‌کند/ دانشگاه آزاد تیم بدون نوسانی است