فرماندار دشتستان: هرگز گزینه برای شهرداری برازجان معرفی نکرده ام