پیشنهاد قیمت جدید مزایده سرخابی‌ها/ مزایده چهارم برگزار می‌شود