قلم هوشمند با قابلیت پاسخگویی به تماس تلفنی و تایپ روی همه سطوح