درآمد کلینتون ها در 16 ماه گذشته به 30 میلیون دلار رسید