مردم ایران به هیچ عنوان اجازه ورود غربی‌ها به حوزه‌های نظامی را نمی‌دهند/ مراکز نظامی خط قرمز ملت