مبلغ یارانه نقدی را افزایش می‌دهیم/آمار دقیق حذف‌شده‌ها