رونمایی از پروژه‌ای که دایه ندارد/ عدم توسعه فاز 11 وارد سال پانزدهم شد