سازمان بدر: منتظر ساعت صفر برای ورود به الانبار هستیم