جشنواره ملی «شعر و مشاعره رضوی» در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود