جبارزاده: بحث امنیت را به فرمانداری تبریز محول کردیم/ فاصله‌مان دور بود و صدای گزارشگر را نداشتیم