نخستین تمرین تیم ملی والیبال بانوان در چین برگزار شد