«مین جهنده»؛ سرب داغ ایرانی برای پرنده‌های متجاوز +عکس