افزایش آمار طلاق در کشور نتیجه تغییر سبک زندگی است