انتخاب نام لیگ فوتسال در غیاب نماینده باشگاه گیتی پسند