کلنگ‌هایی که بر زمین ماند/ میراث تلخی که 400 هزار میلیارد تومان هزینه می‌برد