فیلم/ گفتگو با پور حسینی درباره مزایده چهارم سرخابی ‌ها