وزیر اقتصاد: سودهای روزشمار بالا بانک‌ها را چندماهه ورشکسته می‌کند