چرا انصارالله حمله نمی‌کند؟ آیا مشکل جدی در تسلیحات است؟