حضرت آیت‌الله جوادی آملی تشریح کرد:عدل الهی در ...