انتقاد نماینده مردم لامرد از حاشیه‌های ایجاد شده در مورد پروژه‌های بزرگ این شهرستان