روایت دیدار مقام معظم رهبری با یک خانواده شهید ارمنی/ دوست دارم حاج‌آقا را بغل کنم