مرحله دوم قرعه کشی همایش پیاده روی دیزج خلیل برگزار شد+تصاویر