هاشمی: نمی‌گذاریم برنامه فدراسیون‌ها روی زمین بماند/فروش اموال غیرکاربردی طبق ماده 27