سرانجام سایپا و پیکان برای استقلال و پرسپولیس پاکت دادند، دولت ترجیح داد اموال ملی را به خودش بفروشد