سرقت در لباس کارگری/ دزد سابقه دار ساختمان‌های نیمه کاره دستگیر شد