توفیق در اصلاحات، شرط سفیر واشنگتن برای اعطای تسهیلات مالی به کی‌یف