سیروس سالاری به‌ عنوان رئیس مخابرات اقلید معرفی شد