مهناز افشار برای به دنیا آوردن فرزندش ایران را ترک کرد