توافق هسته‌ای جادوی حل مشکلات آمریکا و ایران نیست/ رابطه ایران و آمریکا مانند دوران شاه سابق نخواهد