قتل هولناک همسر جوان در اعماق چاه تاریک/ قاتل: به همسرم قول سکه‌های قدیمی را دادم