استخدام آَشپز مبتدی وماهر برای کار در رستوران وفست فود در تهران - 29 اردیبهشت 94