خلاصه‌ای از آنچه که در برنامه نود دیشب گذشت | پخش تصویر فردی که دو بر دو را اعلام کرد | رکورد ۴۴ ساله قل