استخدام منشی مدیر عامل آشنا به کامپیوتر در تهران با درامد بالا - 29 اردیبهشت 94