مشروح نود؛ پنالتی استقلال گرفته نشد/ گل اول تراکتور خطا بود