واشنگتن بعد از یک دهه جنگ و میلیاردها دلار هزینه موفق به شکست طالبان نشده است