برگزاری طرح تلاوت نور در یکهزار و 667 باب از مساجد