دفاع لاوروف‌ از تصميم روسيه برای‌تحويل S300 به ايران