جبارزاده: وزیر ورزش داوری بازی تراکتورسازی را بررسی کند