دکتر ولایتی و ژنرال عون تحولات منطقه و لبنان را بررسی کردند