ورود امام خمینی به جماران/عصبانیت امام از ساختن پناهگاه+تصاویر