گفتگو با استاندار تبریز درباره اتفاقات اخیر(ویدیو)